Június 16-án délután 5-kor utoljára szólt iskolánk csengője a nyolcadikosoknak.

Hagyományaink szerint a hetedikesek búcsúztak el először a végzős osztálytól. Egy szál gerberával együtt átadták a tarisznyát, majd a 8. osztály tanulói a szülőktől kapott virágokkal együtt énekelve vonultak be a tornaterembe. v

A diákok nevében a hetedik osztályosok nehéz szívvel vettek búcsút a legnagyobbaktól. A ballagók köszönetet mondtak a tanáraiknak és a szülőknek, elbúcsúztak diáktársaiktól. A ballagás után az évzáró következett.

Iskolánk igazgatója, Rainer Ferencné köszöntötte a vendégeket, a tanárokat, szülőket, diákokat. Budai István polgármester úr nem tudott eljönni, mert unokája ballagásán vett részt.

Az igazgató asszony évzáró, évértékelő beszédében beszámolt a tanév fontosabb eseményeiről. A minket is működtető Budakeszi Tankerület megszűnt. Az újjászervezés következtében az Érdi Tankerülethez kerültünk. Sárközi Márta igazgató asszony a tanév megkezdése előtt meglátogatta intézményünket. Iskolánk igazgatójával ütemtervet készített a sürgős munkák elvégzésére. Az ígért karbantartásokat, munkákat a tervnek megfelelően sikerült elvégezni.

Budajenő Község Önkormányzata segítségével a tanév elején több fejlesztés történt. Új informatika terem került kialakításra a posta mellett, felújították az udvari lépcsőt . A homlokzati címer restaurálása teljes egészében önkormányzati pénzből valósult meg.

Új fejezet iskolánk életében az is, hogy elkészült a tornaterem mellett az a járda, mely lehetőséget teremt arra, hogy iskolaudvarunkat csak mi használhassuk. Szeptember elsejétől megszűnt az udvaron való átjárás lehetősége. Biztonságosabb lett a zárt térben a gyerekek élete. A falu lakói pedig a kényelmes járdán tudják elérni. a Kossuth Lajos utcát.

Iskolánk eszköztára 8 millió Ft értékkel gazdagodott Budajenő település díszpolgára: Gerhard Schick úr és Budai István polgármester úr együttműködésének köszönhetően. Számítógépeket, laptopokat, projektorokat, vetítővásznakat és fénymásolót kaptunk.

A Szülők Iskolai Szervezete a biciklitároló megvásárlásával és felszerelésével támogatta iskolánkat. A tároló mögötti falra tanulóink alkotásai kerülnek Csereklyei Dánielné Marcsi néni vezetésével.

Ebben a tanévben tovább folytattuk az udvar rendezését. Virágokat és fákat ültettek a szülők és a 8. osztályos diákok. Elkészült a kertterv a teljes felső udvarrészekre. /A műemléki környezet miatt kerttervet kell engedélyeztetni./ A megvalósítás ütemterv szerint történik. Az idei nyáron az épülethez közeli jobb és baloldali alsó udvar készül el. A terület térburkolatot kap. Az egyik oldalon labdajátékra alkalmas pálya lesz. A másik oldalon a térburkolatba épített ugróiskola, sakkjátékra alkalmas mező, filagória és a gyerekek kérésére a régi forgó helyett egy új kerül elhelyezésre. Több helyen lehet majd leülni, olvasni, vagy beszélgetni. Mindezt az önkormányzat 6-7 millió Ft-tal támogatja. A Szülői Szervezet a papírgyűjtések és az 1%-okból összegyűjtött összeget erre fordítja.

A fejlesztési tervek mellett az iskolában folyt a mindennapos munka. A gyerekek erdei iskolában töltöttek 3 napot. Az alsó tagozat a Velencei-tó mellett, a felső tagozat a Börzsönyben épített és természeti környezetben bővítették az iskolapadban szerzett ismereteiket.

A Gaildorfi cserekapcsolat keretében májusban a német diákok érkeztek hozzánk egy hétre. Gazdag és színes programokat szervezett a cserekapcsolatokat koordináló két kollégánk: Pappné Polacsek Orsolya és Burjánné Heinisch Diána. Az anyagi támogatást Schick úr, településünk díszpolgára biztosította

Az igazgató asszony ismertette az idegen nyelvi német mérés eredményeit, mely megtalálható iskolánk honlapján. A szövegértés és a matematika mérés eredményeit februárban tudjuk meg.

Tanulmányi téren tanulóink 28 %-a, 73 diák ért el kitűnő eredményt, több tantárgyból külön dicséretben is részesülve. Versenyeken is eredményesek voltunk, a részletek a honlapon megtalálhatók.

Rainer Ferencné igazgató köszönetet mondott helyetteseinek, a pedagógusoknak, asszisztensünknek, a rendszergazdának, gondnokunknak és a körülöttünk rendet tartó technikai dolgozóknak. Megköszönte a szülők és a Szülői Szervezet áldozatos munkáját, az Budajenő Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi és erkölcsi támogatását. Megköszönte az iskolaorvos, az üzemorvos, és a védőnő iskolánkban folytatott lelkiismeretes munkáját. Kiemelte iskolánk és az óvoda szoros együttműködését, a konyhai dolgozók munkáját is elismerő szavakkal illette.

Megköszönte Gábor atya és Boros Péter nagytiszteletű úr iskolánkban végzett szolgálatát és együttműködésüket.

Rainer Ferencné igazgatónk ismertette, hogy a májusban megjelent kormányrendelet értelmében 2017-2018-as tanévben az általános iskola 1-8. évfolyamán a tanulók ingyen kapják a tankönyvet.

 

Az igazgató asszony bejelentette: iskolánk 65 millió forintot nyert egy energetikai pályázaton. A szerződés megköttetett. A nyár folyamán az iskola ablakainak cseréje, ajtók felújítása megkezdődik.

Kiemelt pályázati forrásból 2018-ra tanterembővítésre is pályáztunk. Jelenlegi ismereteink szerint az elnyert összeg 85 millió forint. ebből 2-3 tanterem megépítése várható. A tervezési munkálatok elején tartunk még. Az összeg és a bővítés a tervek jóváhagyása után lesz végleges.

Iskolánk igazgatója megható szavakkal búcsúzott Cili nénitől. Cili néni hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy december 15-től megkezdi nyugdíjas éveit.

Végül az igazgató asszony lezárta a tanévet, melyet a gyerekek ujjongva fogadtak.

Bogáti Beatrix

az elballagott 8.osztály osztályfőnöke

 

 

 akadálymentes honlap

 Étlap

 

Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott