Kivonat Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 22-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (III.22.) számú határozata

 

Budajenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a fenntartásában  működő  főzőkonyhában alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát, a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezések alapján, a következők szerint állapítja meg:

  Óvoda Iskola
  nettó bruttó nettó bruttó
ebéd 65% 218,-Ft 276,-Ft 262,-Ft 333,-Ft
tízórai 20% 67,-Ft 85,-Ft 81,-Ft 103,-Ft
Uzsonna 15% 50,-Ft 64,-Ft 61,-Ft 77,-Ft
Összesen: 335,-Ft 425,-Ft 404,-Ft 513,-Ft

A Képviselő-testület az élelmezési nyersanyagnormát az óvodai, általános iskolai ellátottak esetében, az élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlások alapján, az egyes étkezői korcsoportok élettani szükségleteire is figyelemmel, eltérő mértékben állapította meg.  A képviselő­testület az így kialakított iskolai, nettó térítési díjak 5%-os emeléséről döntött az ebéd mennyiségi, továbbá a tízórai és uzsonna minőségi javítása céljából.

A képviselő-testület

az önkormányzati intézmények, valamint az általános iskola alkalmazottai által egy adag ebédért fizetendő térítési díját az alábbiak szerint határozza meg: az óvodai ebéd nyersanyagnorma azaz 218 + 312 = 530,-Ftlebéd +Áfa (27%), azaz bruttó 673,­ Ft/ebéd

A vendégétkezők egy adag ebédért fizetendő térítési díját (az önköltségi ár 120%-a) az alábbi összegben határozza meg: 673 x 1,2 =bruttó 807,-Ft/adag

 

Jelen határozatban foglaltakat 2018. április 1. napjától kell alkalmazni.

 

Határidő: 2018. április 1.

Felelős: intézményvezetők, élelmezésvezető, jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető

 akadálymentes honlap

 Étlap

 

Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő gyerek
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály