Tájékoztató a középfokú beiskolázással kapcsolatban
Tájékoztató normatív kedvezmény igénybevételéről
Tájékoztató személyazonosító okmány igényléséről

Beiratkozás 2021-2022

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Szándéknyilatkozat etika vagy hittan oktatásáról
Étkezési kérelem
Nyilatkozat a választható órákról az iskolai nevelés-oktatás igénybevételéhez
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés – oktatásban való részvételről
Nyilatkozat fénykép- és videofelvétel készítéséről

 

Tankönyv

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
Tankönyvtámogatási igénylőlap

Kérelmek, igénylések

Nyilatkozat tanulószoba igényléséről
Tájékoztató a 16 óráig tartó iskolai foglalkozásokról
Kérelem délutáni foglalkoztatásról történő felmentéshez
Felmentési kérelem a mindennapos testnevelés délutánra eső órái alól
Kérelem bizonyítvány másolat / új bizonyítvány kiállításához

Kompetenciamérés

Kompetenciamérés 2013 6. évfolyam
Kompetenciamérés 2013 8. évfolyam
Kompetenciamérés 2013 Intézményi összefoglaló

Védőnői tájékoztató

Iskola egészségügyi munkaterv 2019-20 I. félév
Iskola egészségügyi munkaterv 2019-20 II. félév
A tetvesség kezeléséről
A fejtetű és a fejtetvesség elleni védekezés gyermekközösségekben
Védőnői gondozási terv

Alap- és egyéb dokumentumok

Alapító okirat
Házirend 2017
Házirend melléklet
Pedagógiai program 2017
Pedagógiai program 2
Szervezeti és működési szabályzat 2018
Különös közzétételi lista 2019/2020
Adatkezelési szabályzat
Intézkedési terv - Tájékoztató levél
Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
A Budajenői Általános Iskola COVID-19 intézkedési terve, 2020/21-es tanév
Köznevelési eszköz- és felszerelésjegyzék

 akadálymentes honlap

 Étlap

 


Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő tanuló
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály