• Alapítvány

   

  Budajenői Általános Iskoláért Alapítvány


  székhelye: 2093 Budajenő, Fő u. 3.
  nyilvántartási száma: 13-01-0002764
  adószáma: 18711860-1-13
  jogállása: közhasznú közalapítvány
  alapításának dátuma: 2005. december 5.
  bankszámlaszám: 11102601-18711860-10000001
  képviseli: Marton Krisztina
  elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 70 3726889

   
  Alapítványi tájékoztató 1% rendelkező nyilatkozat Útmutató az adó 1% felajánlásához

  Read More

 • Dokumentumtár

  Tájékoztató a középfokú beiskolázással kapcsolatban
  Tájékoztató normatív kedvezmény igénybevételéről
  Tájékoztató személyazonosító okmány igényléséről

  Beiratkozás 2020-2021

  Adatlap
  Étkezési kérelem
  Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
  Nyilatkozat a választható órákról az iskolai nevelés-oktatás igénybevételéhez
  Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés – oktatásban való részvételről
  Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról
  Nyilatkozat fénykép- és videofelvétel készítéséről
  Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

  Tankönyv

  16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
  Tankönyvtámogatási igénylőlap

  Kérelmek, igénylések

  Nyilatkozat tanulószoba igényléséről
  Tájékoztató a 16 óráig tartó iskolai foglalkozásokról
  Kérelem délutáni foglalkoztatásról történő felmentéshez
  Felmentési kérelem a mindennapos testnevelés délutánra eső órái alól

  Kompetenciamérés

  Kompetenciamérés 2013 6. évfolyam
  Kompetenciamérés 2013 8. évfolyam
  Kompetenciamérés 2013 Intézményi összefoglaló

  Védőnői tájékoztató

  Iskola egészségügyi munkaterv 2019-20 I. félév
  Iskola egészségügyi munkaterv 2019-20 II. félév
  A tetvesség kezeléséről
  A fejtetű és a fejtetvesség elleni védekezés gyermekközösségekben
  Védőnői gondozási terv

  Alapdokumentumok

  Alapító okirat
  Házirend 2017
  Pedagógiai program 2017
  Pedagógiai program 2
  Szervezeti és működési szabályzat 2018
  Különös közzétételi lista 2019/2020

  Read More

 • Iskolánk épülete


  A hajdan négy épületből álló rendházegyüttes főépületeként a község két párhuzamos utcája közt húzódó K-Ny-i lejtőn elterülő kolostorkert közepén áll az É-D-i tájolású, téglalap alaprajzú, kétszintes, középrizalitos, kontyolt nyeregtetős épület.

  Főhomlokzat (nyugati homlokzat): Az egyemeletes, 5+3+5 tengelyes főhomlokzatot főpárkány zárja le, a földszint felett övpárkány tagolja. A körbefutó lábazattal ellátott földszintet széles falpillérek, az emeletet azzal megegyező szélességű kettős pilaszterek tagolják mezőkre. A tengelyekben egyenes záródású, keretezetlen, álló téglalap alakú ablakok nyílnak, az emeleten, a szélső homlokzatrészeken félköríves záródású mélyített faltükrökben, a középrizaliton a nyílások felett szemöldöktükrökkel. A rizalit architektúraja gazdagabb: kőlépcső vezet fel a földszinti lábazat magasságában nyíló kétszárnyú, félköríves lezárású, felülvilágítós, keretezetlen kapuhoz, mely a rizalit középtengelyében nyílik. A három tengelynek megfelelő három faltükröt mindkét szinten pilaszterpárok választják el. Az emeleti pilasztereken áthúzódó architrávon tagolatlan, rizalittal ellátott attika fekszik. Az attika két szélén egy-egy kőváza, középen a skót bencések kőből faragott címere szőlő és tölgyfaágakkal övezve, két kovácsoltvas pásztorbottal.

  Déli homlokzat: 1+2+1 tengelyes, az előbbiekkel megegyező ablakokkal. Az egyszerű felület díszítését csak a földszinti lábazat, a vakolatsávozás, az övpárkány, valamint a tengelyek ritmusos kiosztása adja. A Ny-i tengely földszinti ablaka vakablak. Keleti homlokzat: A főhomlokzatnál jóval egyszerűbb: 3+5+4 tengelyes, kis kiülésű rizalittal, egyenes záródású álló téglalap formájú ablakokkal. A tengelykiosztás aszimmetriája abból adódik, hogy a homlokzat D-i sarkán, mely az első tengely helye lenne, nincs ablak. Architektúrális tagolást csak a lábazat, övpárkány, és a homlokzat főtengelyében nyíló egyenes záródású, szalagkeretes kapu ad. Északi homlokzat: a homlokzat tengelyében nyílik a plébánia bejárata, mely fölött visszafaragott előtető lenyomata látható.

  Lakóház, a volt skót bencés rendház kapusépülete és kapuja: Két, az utcafronton, szabadon álló szimmetrikus épület, melyből az É-i L alakú, a D-i eredeti L alakjából már csak az alsó szár van meg. Az épületek kontyolt nyeregtetejét pala fedi. A homloksíkjukban húzódó klasszicista kerítés köti össze őket. A két kapuépítmény utcai homlokzata megegyezik: magas lábazatból indul a háromtengelyes homlokzat, egyenes záródású, szemöldökpárkánnyal ellátott ablakokkal. Az ablakok között kettős pilaszterek keretezik a mezőket, fent két részes párkány húzódik, mely fölött a középtengelyben kis timpanon koronázza az épületet. Kerítés: két, lábazatból induló vakolatsávos, egyszerű fedlappal borított, egy-egy kővázával díszített pillér között nyílik a két bojtos, lándzsás kapuszárnyból és fent szegmensíves áttört levéldíszes oromzatból álló kovácsoltvas kapu. Az oromzaton SA monogram látható. A bojtos, lándzsás kerítésrács mindkét irányba folytatódik a kapuépítmények sarkáig.

  Kerti épület: A főépülettel párhuzamosan a volt rendházkert K-i telekhatárán álló, É-D tájolású, egyszerű téglaalaprajzú kontyolt nyeregtetős épület. Keleti homlokzat: Az egyszerű lábazat fölötti hét tengelyes homlokzatot enyhe kiülésű párkány zárja le. Az álló téglalap alakú ablakok körül egyszerű vakolt szalagkeret húzódik, lent pedig kőből készült könyöklőpárkány fekszik. Az észak felől számított első és negyedik ablak könyöklőpárkánya hiányzik. Északi homlokzat: A homlokzaton ablak nincs, Ny-i oldalán félköríves nyílás vezet a Ny-i homlokzat előtt húzódó tornácra. Nyugati homlokzat: Hét tengelyes, az É-i és D-i második nyílászáró ajtó, a többi ablak, mind egyszerű szalagkeretes kialakítású, az ablakok könyöklőpárkány nélküliek. A homlokzat teljes hosszában húzódik a nyolc dórfejezetes oszloppal kialakított tornác. Az oszlopsor fölött metópés triglifes fapárkány húzódik. Az oszlopok között a mellvéd falazott a főtengely kivételével, ahol a kert felől lépcsőn lehet a tornácra feljutni. Az oszlopközök tengelyébe esnek a Ny-i fal nyílászárói. A tornác alatt a középtengely két oldalán két egykorú faragott kőpad áll. A tornác mennyezete síkfödémes. Déli homlokzat: Megegyezik az északival, de itt egy álló téglalap alakú szalagkeretes ablak nyílik. Az épület D-Ny-i sarka közelében egy romos grotta látható.

  Forrás: www.muemlekem.hu, www.budajeno.hu

  Read More

 akadálymentes honlap

 Étlap

 

Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott