Kivonat Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 21-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (III.21.) számú határozata

 

Budajenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a fenntartásában  működő  főzőkonyhában alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát, a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezések alapján, a 2018. évi díjakkal egyezően állapítja meg:

  Óvoda Iskola
  nettó bruttó nettó bruttó
ebéd 65% 218,-Ft 276,-Ft 262,-Ft 333,-Ft
tízórai 20% 67,-Ft 85,-Ft 81,-Ft 103,-Ft
Uzsonna 15% 50,-Ft 64,-Ft 61,-Ft 77,-Ft
Összesen: 335,-Ft 425,-Ft 404,-Ft 513,-Ft

A Képviselő-testület az élelmezési nyersanyagnormát az óvodai, általános iskolai ellátottak esetében, az élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlások alapján, az egyes étkezői korcsoportok élettani szükségleteire is figyelemmel, eltérő mértékben állapította meg.

A képviselő-testület

- az önkormányzati intézmények, valamint az általános iskola alkalmazottai által egy adag ebédért fizetendő térítési díját az alábbiak szerint határozza meg: az óvodai ebéd, nyersanyagnormája+rezsiköltség: azaz 218 + 331 = 549,-Ft / ebéd + Áfa (27%), azaz bruttó 697,- Ft/ebéd (önköltségi ár).

A vendégétkezők egy adag ebédért fizetendő térítési díját (az önköltségi ár 120 %-a) az alábbi összegben határozza meg: 697 x 1,2 =bruttó 837,-Ft/adag

Jelen határozatban foglaltakat 2019. április 1. napjától kell alkalmazni.

 

Határidő: 2019. április 1.

Felelős: intézményvezetők, élelmezésvezető, jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető

 akadálymentes honlap

 Étlap

 

Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő gyerek
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály