EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK!1.

A történelmi országunkat megcsonkító békediktátum aláírásának századik évfordulóján, egy megemlékező gondolatsor, amelyet diákjainknak ajánlunk.

„Nem ünnepelni jöttünk ide: Megemlékezni.”

1920-ban, immár Száz éve történt a Kárpát-medence teljes szétzúzása. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését követően, a Magyarországra irigykedő nagyhatalmakat máris zavarta az egész Európát a keleti benyomulásoktól a középkor óta megvédő erős Nagy-Magyarország léte!

Ezért az ország kétharmadát a környező népeknek osztották szét, mintegy ajándékba adták ötmillió magyar lélek elárulásával és „kiárusításával”.

A nagyhatalmak felelőssége volt, hogy az igaztalan bíráskodásuknak komoly következményei lehetnek. A megmaradt országrész (Anyaország) gazdasági és kulturális elszegényedésével szinte teljes összeroppanást okoztak. Az elszakított területek magyar népességét pedig oly mértékben alázták meg, hogy az újonnan létesült országok hivatalai ügyintézéseik során sorra elvették iskoláikat, kultúrájukhoz való jogukat és az anyanyelven tanuláshoz való jogukat, sőt az anyanyelvüket is. Másodrendű állampolgárként 1920 után sokáig nem volt szavazati joguk sem. A második világháború átmenetileg szerencsés fordulata az volt, hogy az elszakított magyar területek egy részét sikerült Magyarországnak visszaszereznie. Ez azonban csupán átmeneti állapot volt, mert a vesztesek oldalán álló országot ismét úgy büntették meg a nagyhatalmak, hogy visszaállították a trianoni határokat. Most azonban még jobban büntettek: csak a Délvidéken (1993-ig a volt Jugoszláviához, ma Szerbiához tartozó Vajdaság), mintegy 40 000 magyart gyilkoltak meg a háborút követően a győztes jugoszláv Hadsereg partizán csapatai! A többi elszakított területen is tömegével végezték ki, vagy más módon (börtönnel, vagyonelkobzással, munkanélküliséggel) büntették meg az ártatlan magyar embereket.

2.

Mit kell hát tudnunk a Trianoni békeszerződésről?

Hogy igaztalan volt. Hogy egy gyönyörű, gazdaságilag és kulturálisan kitűnően működő egész országot cincáltak szét a tárgyalóasztalnál, és tettek tönkre a döntésükkel olyan rafináltan irányított tájékozatlan politikai vezetők, akiknek alig volt fogalmuk arról, hogy kiket büntetnek, és hogy valójában mi felett is döntenek. Hogy Magyarországot kiáltották ki egyedüli bűnössé! az első világháború kirobbantásáért, holott nem is ő volt a háború megindítója. Hogy, az ország lakosságának véleményére egyáltalán nem voltak kíváncsiak. Hogy egy Párizs melletti, fényűző barokk kastélyban vendégeskedve, kedélyesen elbeszélgetve egymással, több millió ember biztos megnyomorodását vagy pusztulását okozták tudatosan, következetességgel.

MEGMARADT ORSZÁGRÉSZ – MAI MAGYARORSZÁG:

93 030 négyzetkilométer – 7 600 000 lakossal,

ELVETT, ELSZAKÍTOTT ORSZÁGRÉSZEK:

Erdélyt (102 181 négyzetkilométer) – 1 704 000 magyar ajkú lakossal,
Délvidéket (63 497 négyzetkilométer) – 563 000 magyar ajkú lakossal,
Felvidéket (63 004 négyzetkilométer) – 1 084 000 magyar ajkú lakossal,
Őrséget pedig (4 026 négyzetkilométer) – 64 000 magyar ajkú lakossal szakították el az Anyaországtól.

3.

Száz év óta, az ország ismételt szétdúlásai:

Első világháború,
Második világháború,
az 1956-os Orosz-Szovjet megszállás.

Ötvenhatot követően Magyarország újjáéledéshez már nem maradt megfelelő „szellemi boltozat”.

A forradalom leverését követően az oroszok az áruló magyar kommunista csőcselék kezébe adta a hatalmat, és több mint négy évtizeden át (44 év) uralkodott felettünk).

Ahhoz, hogy e rendszer leváltása sikerüljön, előbb a Sztálinista, Rákosista kommunizmustól, majd az álságos, Nagy Imre elárulásával létrehozott Kádári szocializmustól kellett megszabadulnia az anyaországnak. A Szovjetunió szétesése, majd Németország újra egyesítése elhozta Magyarország felszabadulását az idegen elnyomás alól.

Erre 70 évet kellett várni!

1990 óta fokozatosan felszabadultak azok a tartalékolt pozitív energiák, amelyek révén az országban maradt és az országtól területeikkel együtt elszakadt magyar népesség újra egymásra találhat. Ez kulturális értelemben is a magyar nemzet megerősödését hozza magával.

AZ EZERÉVES ÖSSZ-MAGYAR KULTÚRA MÉRHETETLENÜL GAZDAG, ERŐS. EGYSÉGES NYELVÉBEN, KULTURÁLIS SZOKÁSAIBAN, NÉPZENÉJÉBEN, SZERTEÁGAZÓAN GAZDAG NÉPI KULTÚRÁJÁBAN, ÉS NEM SZÉTVÁLASZTHATÓ, SEMMIFÉLE MESTERSÉGES HATÁROK LÉTREHOZÁSÁVAL.
EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK!

Erre megdönthetetlen bizonyítékunk, hogy az ország határainak fokozatos megnyitásával, még száz év elteltével is egységesen a magyar anyanyelvet beszélők a magyar kultúra eredeti hangján, még mindig a jó testvérek hangján képesek egymással beszélgetni, együtt énekelni és együtt munkálkodni a magyar kultúra örökségének megóvásában és továbbadásában.

Számunkra a 100 éve megszületett Trianoni békediktátum igaztalan és halott!

(P. L. rajztanár)

 akadálymentes honlap

 Étlap

 

Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő tanuló
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály