Kedves Olvasók!

Szeretettel köszöntöm Önöket! Blaskó Szilvia tanítónő, tanár jelenleg, mint megbízott igazgató mutatkozom be a lap hasábjain.


47 éves vagyok, eredetileg perbáli származású, de 28 éve zsámbéki lakos. 25 éve élek férjemmel házasságban. Egy fiunk van, aki 20 éves és joghallgató.
1999. óta tanítok, és ez idő alatt három diplomát szereztem Jelenleg mesterpedagógusi cím eléréséhez írom pályázatomat. Az eltelt 21 évben az összes szakmai ranglétrát bejártam. Voltam: napközis nevelő, tanító, osztályfőnök, munkaközösségvezető, és igazgatóhelyettes. Előző munkahelyemen a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolában 7 évig gyakorlatvezető tanár voltam Az intézményben tanítani rang volt és nagy megbecsültséggel járt, hiszen főiskolai hallgatók gyakorlati képzését szerveztem és vizsgatanításaikat mentoráltam. Sajnos a főiskola leégése után a gyakorló iskolát is átszervezték, így az akkor Budajenőn tanító igazgatónő Rainer Ferencné Teca hívására ebbe a szép faluba vezetett az utam. A Budajenői Általános Iskola légköre, az itt tanítók és a tanulók és a szülők közösségét nagyon megszerettem.
14 éve tanítok Budajenőn. Az itt élők többsége ismer, hiszen vagy gyermeküket, vagy unokájukat tanítottam már. 2 osztályomat elsőtől negyedikig vittem végig. Az utolsó osztályomat elsős koruktól hatodik osztályig tanítottam.
2020 szeptemberétől az élet új kihívások elé állított. Rainer Ferencé Teca nyugdíjba vonulását jelezte, és javasolt az intézmény élére. Sárközi Márta Tankerületvezető Asszony felkért és megbízott a vezetéssel. Az iskola érdekében én ezt a felkérést elvállaltam. A sok adminisztratív és egyéb feladataimat Teca otthonról segíti. Az iskolát az általa vezetett szellemiségben viszem tovább. Nyugodt, kiegyensúlyozott, megbízható szeretetteljes légkörben tanítunk. A szülőkkel való kapcsolatunkat a kölcsönös tisztelet jellemzi.
Konzervatív, kiszámítható keretek között folyik a nevelő-oktató munka. Határozott szabályok között, amik között a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi és nemzetiségi önkormányzattal. Budai István Polgármester Úr anyagilag és erkölcsileg is támogatja iskolánkat úgy, hogy az intézményt nem az önkormányzat, hanem a KLIK tartja fent. Herb József Elnök Úr és a Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is jelentős mértékű támogatást biztosított a digitális eszközparkunk fejlesztéséhez.
Megbízatásom alatt a járványhelyzetet jól kezeltük. A bevezetett szigorú óvintézkedéseknek köszönhetően kevés megbetegedés jellemezte iskolánkat. Tanulóink közül csupán 1 fő, kollégáink közül 3 fő lett fertőzött. Karanténba egy osztály sem került. Folyamatos a személyes oktatás, és ezért a szülők nagyon hálásak. Sikeresen védekeztünk. Az intézmény teljes területén beleértve a kinti játékokat is nanotechnológiás fertőtlenítést kértem és kaptam a tankerülettől . Az őszi szünetben a nagytakarítás után ismételten fertőtlenítést kértem, de ekkor már a tornaterem épületegyüttesét is fertőtlenítették az iskolával együtt.
Szeptember óta sikerült pedagógiai szervezetfejlesztésben is előre lepnem. A tantestületet 1 fő gyógypedagógus és egy fő pszichológus kollégával bővítettem. Intézményünkben a szakos ellátottság teljes mértékű, és tanáraink, tanítóink a pedagógusminősítéseken rendszeresen kiváló elismerést kapnak.
További céljaim között szerepelnek: A Budajenői Óvodával szoros magas szintű szakmai kapcsolat működtetése Az oktatás színvonalának megőrzése és növelése. Módszertani kultúránk megújulása érdekében a Komplex Alapprogram bevezetése.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó egészséget kívánok!
A közelgő ünnepekre való tekintettel kívánok az iskola közössége nevében: Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt, és Boldog Új Évet!

 akadálymentes honlap

 Étlap

 

Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő tanuló
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály