Idén a Húsvéti ünnepkörnek megfelelő tematikákkal foglalkoztunk.

Résztvevőink az 5., 6.A és 6. B osztály (45-50 tanulóval) 8 és 12 óra között valósították meg a tervezett kreatív foglalkozássort. Hozzátesszük, hogy nem kis igyekvéssel és szép sikerekkel.

Alkotónapi témáink voltak:
1. Feladat: A NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE
- A Nagyhétről és a mindmáig élő népiszokásokról (a népi kultúra tárgyi elemei - Húsvéti szokások) szóbeli (és írott szöveges) előadásban értekeztünk, ezeket rajz- és fotó képmellékletekkel egészítettük ki és tettük teljesebbé.
2. Feladat: VIRTUÁLIS HÚSVÉTI TOJÁS tervezése és rajzolása
-Egy tojás egyszerűsített megszerkesztése geometria (körző, vonalzó) segítségével
-Tojásdíszítés rajzi változata, terve (azaz az írott tojás Kárpát-medencei motívumkincsei tojásmotívumainak megismerése alapján, tervezésével, színezésével akár számítógép és grafikus program segítségével is).
3. Feladat: TOJÁSALÁTÉT készítése SZÍNES PAPÍRBÓL- A nemezalátét szerint szabadon tervezhető színes papíralátét megtervezése és kivitelezése.

Az alkotónappal szorosan összefűzhető húsvéti ünnepkör kiváló lehetőséggé tette a húsvéti ünnepkörbe, a hit világába, a népéletbe és a vizuális kultúra varázslatos világába való felejtkezést. Az 5, 6.A és 6. B osztályok majd ötven tanulója egyszerre ismerte meg, vagy ismételte el az alapjaiban már ismert, vagy már tudott húsvéti ünnepkör nagyheti történetét, hagyományszokásait, rítusait és népművészeti alapismereteit is.
Úgy érezzük, telitalálat volt egyszerre három egymáshoz közeli korcsoport szerinti foglalkozás irányítása az alkotónapon. Köszönettel tartozunk két osztályfőnöküknek, akik figyelemmel kísérték végig a gyerekeik munkáját, és külön köszönet azokak az osztályfőnököknek is, akik látván azt hogy a túlzó tömegesedésből sok jó nem származhat, más programot választva kivonták osztályukat a terebélyes csapatból.

Lelkes tanulóinknak útravaló, tanáraiknak dícséret:

Nem kevés örökérvényű szabály van az életünkben, amelyeket be kell tartanunk ahhoz, hogy boldogok lehessünk. A hagyományos ünnepkörök megismerése, megélése és hagyományaink továbbadása egyébként is mindig sok örömöt okoz az ünnepelni tudó közösségnek. Nem szabad kivonnunk magunkat belőle! Ha mindehhez hozzáadunk: megértjük, megtanuljuk, betartjuk az érzelmek és a vizualitások művészetét, akkor nem csak szép és tartalmas közösségi életünk lesz, de magunk is jól tájékozódó, hasznos és sikeres, közösséget építő emberekké válunk.
Ehhez idejében rá kell jönnünk és gyerekeinket is meg kell arra tanítanunk, hogy az élet igényli a kreativitást. A mindennapjainkat átitató művészet viszont a kreativitás jó szolgája, és akarva-akaratlanul is fontos része mindannyiunk életének. A művészet nem valami üres duma, önámítás. Ott van a mindennapjainkban (látó) szemeink előtt akkor is, ha nem (eléggé) vesszük észre. A vizuális kultúrának mindig nagy szerepe volt (és van) a gyerekek felnevelésében. Örömöt, kreativitást ad nekik: azaz, tehetségeket hoz, fedez fel, fejleszt. Nemrég tanulóink rajzait megcsodálva, egykori volt kollégám lepett meg eredeti gondolataival:
"Iskolátok az ügyesség iskolája.Rajzaik alapján, tanulóitok számára ez az iskola nem csupán valamiféle szerzett tudás, hanem a talpraesettségük, az érzelmi és értelmi képességeik segítője: a szellemi és az esztétikai minőségeknek valóban hasznos gyakorlótere!".
Úgy hisszük, iskolánknak nagyszerű pedagógusai vannak, akik egyben mind a tudást, mind a lelki épülést, mind a tehetségfejlesztést szolgálni tudják. Diákjait megtanítja a kreativitásra, arra hogy az életben az élethelyzetünkhöz kell igazodniuk. És okosan, leleménnyel és tehetséggel kell megfelelnünk az élet reményteli kihívásainak.

(Péter L. rajztanár)

5. osztály, alátét:

6.a osztály, alátét:

6.b osztály, alátét:

5. osztály, tojás:

6.a osztály, tojás:

6.b. osztály, tojás:

 akadálymentes honlap

 Étlap

 


Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő tanuló
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály