A DSD-I nyelvvizsgát a 2017/2018. tanév óta szerezhetik meg iskolánkban a 8. osztályos tanulók.

A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 típusú nyelvvizsgának felel meg. A 2020/2021-es tanévben iskolánk 9 nyolcadik osztályos diákja tette le március 10-én az írásbeli vizsgarészt, mely 3 részből állt: olvasott szövegértés, hallott szövegértés, valamint megadott szempontok alapján úgynevezett irányított fogalmazás írása. A szóbeli vizsgarészre április 7-én került sor, melyen a következő tanulók szerepeltek kiemelkedően szép eredménnyel: Bartha Ábel, Bartus Szonja, Demmiány Júlia, Demmiány Márton, György Enikő, Kerekes Szonja, Kováts Anna Zsófia, Orbán Ágota, Simon Eszter.
A 15-20 perces szóbeli vizsgán a tanulók először egy társalgást folytattak különböző hétköznapi témákról, ezt követően saját készítésű prezentációt mutattak be egy általuk kiválasztott és feldolgozott témáról. A szóbeli vizsga a vizsgabizottság elnökével folytatott dialógussal zárult.
Az idei tanévben a 9 diák közül 7-en B1 színvonalú szóbeli vizsgaeredményt értek el. Az írásbeli vizsgarészt központilag értékelik Németországban, majd legkésőbb június végéig továbbítják az iskolának.
Ezúton szeretném megköszönni tanítványaimnak a lelkes hozzáállást, külön hálás vagyok azért, hogy a tanév eleje óta a nehezített körülmények ellenére is fegyelmezetten, céltudatosan készültek a vizsgára. Kívánom, hogy a megszerzett idegennyelvi ismereteik, a mindennapi életben használható nyelvtudás elsajátítása arra ösztönözze őket, hogy választott középiskolájukban tovább mélyíthessék eddigi nyelvi kompetenciájukat, és a sikerélmény arra sarkallja őket, hogy további idegennyelv tanulásába kezdjenek.
Külön köszönöm a szülők pozitív hozzáállásátés támogatását, hisz e nélkül ez a szép eredmény nem valósulhatott volna meg.

Márti néni

 akadálymentes honlap

 Étlap

 


Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott
Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő tanuló
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály